presentasjoner:endringshandtering

View page as slide show

Endringsprosessen for Teknisk regelverk

Laget av: JCS 24.1.2016

Oppdatert av: JCS 6.4.2021

Hva utløser behov for endringer

 • ny kunnskap
 • økte kapasitetskrav
 • endringer i forskrifter
 • innføring av ny teknologi
 • sikkerhetstilrådninger
 • påpekte svakheter (forbedringsmuligheter)
 • påpekte uklarheter
 • påpekte feil

Melde inn endring

En endring meldes inn i egen applikasjon som er lenket fra Teknisk regelverks forside.

Endringsapplikasjonen

Innmelder fyller ut et skjema for endringsforslag.

Følgende endringstyper er mulige:

 • Nytt krav
 • Kravendring
 • Presisering
 • Feil
 • Annet

Behandling av endringsforslaget

 • Endringsforslaget vil behandles av en fagansvarlig
 • Forslaget kan anbefales, forkastes eller sendes i retur ved manglende informasjon

Godkjenning av endringen

 • Feil og presiseringer godkjennes av regelverksgodkjenner etter fagansvarligs behandling
 • Nye krav og kravendringer godkjennes i et eget godkjenningsråd

Endringsartikkel

For alle kravendringer og nye krav som legges inn i Teknisk regelverk blir det opprettet en egen endringsartikkel.

Endringsartiklene vises i egne endringslogger.

Prosedyre for utførelse

Prosedyre for utførelse av endring i Teknisk regelverk:

⇒ Banenettet
→ Styringsportal og -system
→ Styringsportalen
→ Tekniske krav til jernbaneinfrastruktur
→ Krav til utførelse av Endring av Teknisk regelverk

Brukerveiledninger

presentasjoner/endringshandtering.txt · Sist endret: 2021/04/06 11:47 av Christopher Schive