Endringsforslag

Forslag til endring av Teknisk regelverk meldes inn ved å fylle ut skjema for endringsforslag.

Veiledning til utfylling av skjema

Navn Her fyller du inn ditt navn og avdeling/firma
Epost Her fyller du ut din epostadresse. Tilbakemeldinger vil bli gitt til denne adressen
Forslag fra (gruppe) Dette feltet brukes for å kategorisere hvor forslaget kommer fra.
  • Valget Teknologi og regelverk er for forslag generert internt i Teknologi og regelverk.
  • Andre forslagstillere i Bane NOR velger Andre i Bane NOR
  • Forslagstillere utenfor Bane NOR velger Eksterne/konsulenter/entrepenører
Type endring Her velger du om forslaget ditt gjelder et nytt krav, endring av eksisterende krav, presisering til et krav, om du vil melde om en feil eller andre forslag
Bok Her velger du hvilken bok i regelverket forslaget ditt er knyttet til. Se Innhold for oversikt over boknummer
Kapittel/avsnitt Her skriver du inn referanse til hvilket kapittel og avsnitt forslaget ditt gjelder
Forslagstekst Her skriver du forslaget til ny eller endret tekst. Her kan du også fylle inn begrunnelse for forslaget
Vedlegg Dersom du vil underbygge forslaget med rapport, analyse, eller andre dokumenter kan du legge ved dette her

For mer informasjon angående innsending og behandling av endringsforslag, se video:TRV endring

Personvern