Underbygning/Vedlikehold/Tunneler og fjellskjæringer

< Underbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 522/8)

Omfang

For beskrivelse av krav til vedlikehold av tunneler og fjellskjæringer vises til Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.