ForsideTRV forside4.svg

Nyheter:
Ny versjon av Teknisk regelverk er publisert 7.2.2024. Oversikt over de viktigste endringene finnes her.
Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Bane NORs tekniske regelverk er

  • et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved utforming, bygging og dimensjonering av jernbaneanlegg.
  • en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder.
Fagområder
Felles bestemmelser.svg
Felles bestemmelser
Felles elektro.svg
Felles elektro
Skilt.svg
Skilt
Overbygning.svg
Overbygning
Underbygning.svg
Underbygning
Tunnel.svg
Tunneler
Bru.svg
Bruer og konstruksjoner
Kontaktledning.svg
Kontaktledning
EL.svg
Lavspenning og 22kV
Banestrømforsyning.svg
Banestrømforsyning
Signal.svg
Signal
Tele.svg
Ekom
Rollingstock.svg
Rolling stock
Tidligere versjoner
Pre 2011.svg
Tidligere versjoner av Teknisk regelverk frem til 2011
Post 2011.svg
Versjonshåndtering etter 2011
English.svg
Teknisk regelverk på engelsk 2013


Fra og med 2011 For oversikt over endringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger. Det er også mulig å velge "Vis historikk" i toppmeny på ønsket kapittel og deretter velge ønsket dato fra listen. Du vil da få visning av regelverket som gjaldt på denne datoen.

Tidligere enn 2011 Noen nettlesere har problemer med å åpne lenkene inne i dokumentene. Oppstår dette problemet er dette løsningen:

  1. Åpne versjonen du ønsker å se og et oversiktsbilde åpnes
  2. Trykk i adressefeltet til nettleseren og fjern /Oversikt.pdf
Arbeidsstøtte
Veil.svg
Prosjekteringsveileder for jernbaneteknikk
Bok jbt.svg
Lærebøker i jernbaneteknikk
FAQ.svg
Spørsmål og svar til Teknisk regelverk


Dispensasjon
Hvordan disp.svg
Hvordan søke dispensasjon fra Teknisk regelverk
Søk disp.svg
Søk dispensasjon fra Teknisk regelverk
Oversikt disp.svg
Oversikt over dispensasjonssøknader fra Teknisk regelverk (f.o.m. 2015)
Hvordan disp komp.svg
Hvordan søke dispensasjon fra kompetansekrav
Retn søk.svg
Retningslinjer for søknad kompetansekrav
Søk disp komp.svg
Søk dispensasjon fra kompetansekrav
Endringsforslag
Endr forsl.svg
Forslag til endring av Teknisk regelverk
Generisk.svg
Forslag til endring av generiske arbeidsrutiner
Regelverkssamlinger
Tekspec.svg
Tekniske spesifikasjoner
Generisk.svg
Generiske arbeidsrutiner
Læreplan.svg
Læreplaner og retningslinjer
Prosesskoder.svg
Bane NORs prosesskoder
Orv.svg
Operativt regelverk (ORV)
Network statement.svg
Network statement
Stasjon.svg
Håndbok for stasjoner
Nyttige lenker
Sluttkontrollportal.svg
Sluttkontrollørportalen
Neiu.svg
Nordic electricity engineering education
Def trv.svg
Definisjoner (TRV)


Bunntekst1.svg