Teknisk regelverk:Søkhjelpeside

1 Søkehjelp

Søk i Teknisk regelverk kan utføres fra søkefeltet i selve regelverket (øverst på siden) eller vha. en tradisjonell søkemotor i nettleseren. Søket gir kun treff i artikler som er skrevet i wikitekst (html). Søket gir ikke treff i vedlegg som er skrevet i andre formater som PDF, ODF eller OOXML.

1.1 Søk fra søkefeltet i Teknisk regelverk

Søketreff gis som en liste over artikkeltitler og en liste over artikkeltekster i Teknisk regelverk med treff på forespørselen. Samtidig viser deler av teksten i artikkelen som gir treff. Deretter må man åpne artikkelen og søke på nytt i artikkelen med ctrl+f som er standardisert søkemetode på nettsider.

1.1.1 Søk på enkeltord

Søk på enkeltord gir treff på eksakt det ordet som angis i søket. Jokertegnet * angitt sist i søkeordet gir treff på alle forekomster som begynner med ordet som begynner på teksten foran jokertegnet.

Eksempler:

  • Søk på drenering gir treff i alle artikler som inneholder ordet drenering
  • Søk på dreneringsan* gir treff i alle artikler som inneholder ordene dreneringsanlegg, dreneringsanlegget og dreneringsanleggene

1.1.2 Søk på flere ord

Søk på flere ord avgrenset med tegnet " på begge sider av søket gir treff på artikler som inneholder eksakt dette uttrykket. Søk med flere ord som ikke er avgrenset med tegnet " gir treff på sider som inneholder aller ordene i søket.

Eksempler:

  • Søk på kurver overgangskurver gir treff i alle artikler som inneholder begge ordene
  • Søk på "kurver uten overgangskurver" gir treff i alle artikler som inneholder eksakt dette uttrykket
  • Søk på PE-skum "Felles elektro" gir treff i alle artikler som inneholder uttrykkene PE-skum og Felles elektro

1.1.3 Søk som begrenser treff på uønskede ord

Dersom man ønsker å begrense antall treff, kan man legge inn ord i søket som vil utelukke treff som inneholder disse ordene fra trefflisten. Slike ord angis med minustegn foran.

  • Søket graving "felles elektro" -endringslogg -kabelkanal gir treff i alle artikler som inneholder graving og felles elektro samtidig som de ikke inneholder hverken ordet endringslogg eller kabelkanal

2 Søk i søkemotor i nettleser

Søkemotorer indekserer jevnlig artikler i Teknisk regelverk. Dermed vil man kunne søke etter ord i disse artiklene på ordinær måte gjennom søkeegenskapene til den enkelte søkemotor. Eksempler på søkemotorer er:

Søk i Teknisk regelverk gjennomføres som site-søk der site settes lik trv.banenor.no.

Eksempel: Søket drenering site:trv.banenor.no gir treff på ordet drenering i Teknisk regelverk og ev. underdokumenter.

Eksempel: Søket "300 meter" sugetransformatorer site:trv.banenor.no/wiki/kontaktledning gir treff på krav som både inneholder strengene "300 meter" og "sugetransformatorer" i kontaktledningsbøkene.

Søkemotoren Google har et interaktivt skjema som hjelper brukeren til å komponere avanserte søk.