Teknisk regelverk:Versjon

Dette er Teknisk regelverk utgitt 13. september 2018.

Neste versjon av Teknisk regelverk er planlagt utgitt i februar 2019.

For oversikt over kravendringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger. Det er også mulig å velge "Vis historikk" i toppmeny på ønsket kapittel og deretter velge ønsket dato fra listen. Du vil da få visning av regelverket som gjaldt på denne datoen.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner. Se video som viser hvordan man får fram tidligere versjoner og forskjeller mellom versjoner.


Offline-versjoner fra og med 1.2.2017 kan lastes ned her (lenken gjelder bare for innloggede på Bane NORs nett).

Versjonsoversikt:

Versjonsdato
13.9.2018
1.2.2018
1.2.2017
15.9.2016
1.2.2016
3.9.2015
26.1.2015
29.8.2014
25.1.2014
27.8.2013
22.1.2013
5.7.2012
6.1.2012
4.3.2011

Tidligere versjoner av Teknisk regelverk frem til 2011