Teknisk regelverk:Versjon

1 Gjeldende versjon

Dette er Teknisk regelverk utgitt 7. februar 2024.

Neste versjon av Teknisk regelverk er planlagt utgitt: Medio september (ved behov).

For oversikt over kravendringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger. Det er også mulig å velge "Vis historikk" i toppmeny på ønsket kapittel og deretter velge ønsket dato fra listen. Du vil da få visning av regelverket som gjaldt på denne datoen.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner. Se video som viser hvordan man får fram tidligere versjoner og forskjeller mellom versjoner.

2 Utgitte offline-versjoner

Offline-versjoner fra og med 1.2.2017 til og med 10.2.2022 kan lastes ned her (lenken gjelder bare for innloggede på Bane NORs nett).

F.o.m. høsten 2023 er offline-versjoner lagt ut som kravlister i tabellen med versjonsoversikt.

3 Versjonsoversikt

År Dato versjon 1 Dato versjon 2 Kravlister
2024 7.2.2024 Fil:Kravliste alle 070224.pdf
2023 9.2.2023 14.9.2023 Fil:Kravliste alle 140923.pdf
2022 10.2.2022 15.9.2022
2021 11.2.2021 14.9.2021
2020 5.2.2020 16.9.2020
2019 5.2.2019 9.9.2019
2018 1.2.2018 13.9.2018
2017 1.2.2017
2016 1.2.2016 15.9.2016
2015 26.1.2015 3.9.2015
2014 25.1.2014 29.8.2014
2013 22.1.2013 27.8.2013
2012 6.1.2012 5.7.2012
2011 4.3.2011

Tidligere versjoner av Teknisk regelverk frem til 2011