Definisjon:Felles kurvepunkt (FK)

Punkt hvor to sirkelkurver møtes uten mellomliggende overgangskurve.