TABELL:Overbygningskonstruksjoner

Denne tabellen beskriver overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.

Tabell: Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 60 d
BNF60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville BNF 60 d
JBV60 FE HAL 60E2 Pandrol FE 1504 Fastclip Betongsville JBV 60 Ofotbanen
OB35 FC HAL 60E2 Pandrol FC 1604 Fastclip Betongsville OB35 HAL Ofotbanen 35t
JBV54 FE 49E1/54E3 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 54 c