lp_sa:ertms
Denne versjonen (2024/04/12 15:45) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2024/04/12 10:55) er tilgjengelig.Diff

Læreplaner: ERTMS

Læreplaner: ERTMS østre linje

Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:

  • Læreplanmålene for læreplanenes vedlikeholdskurs inngår som en del av læreløpet i signalmontørfaget for dem med opptak fra høst 2017.
  • Egen gjennomføringsordning legges til rette av kursarrangør for lærlingekursene.
  • Avsluttende eksamen for lærlinger er gitt av Kunnskapsdepartementet og prøves gjennom eksamen og fagprøve gitt av Utdanningsdirektoratet.
  • Kursarrangør står ansvarlig for at lærlinger har en overordent teoretisk og praktisk kompetanse innen ERTMS før kandidaten skal avlegge eksamen og fagprøve.
  • Kurs i operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs inngår i sin helhet i lærlingeløpets opplæring hos kursarrangør.

Lærlinger med bestått eksamen og fagbrev, fra opptak 2017:

  • tildeles ingen eksamenskoder i systemene
  • tildeles eksamenskoder for operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs
  • får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet
lp_sa/ertms.txt · Sist endret: 2024/04/12 15:45 av jcs