lp_sa:siemens_its710
Denne versjonen (2020/03/02 16:36) ble godkjent av Ronald Hortman.

Læreplan: Drivmaskin Siemens ITS710

Eier av læreplanen

Bane NOR

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi

Kurs- og sertifikatkoder

Kurs Grunnkurs Repetisjonskurs
Preventivt vedlikehold 88576 88577
Korrektivt vedlikehold 88586 88587
Funksjonstesting 88596 88597

Kursprogrammet på ITS710 er delt inn i moduler. Det er ikke krav om å ta alle moduler, men for å oppnå Bane NOR-sertifisering for funksjonen må praktisk og teoretisk prøve være bestått for i henhold til modulene angitt i tabellen under. Kompetanseleverandør utsteder kursbevis som viser hvilke moduler deltakeren har bestått.

Sporvekselkontrollør Kontrollør signal Sikkerhetskontrollør signal
Preventivt vedlikehold x x x
Korrektivt vedlikehold x x x
Kontroll x x
Sertifiseringskode 85xx 85xx 85xx

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2,5 dager
 • Repetisjonskurs: 1 dag

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget eller mekanisk kompetansekurs

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400 (gjelder ikke sporvekselkontrollører)
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

Gjennomføring

 • E-læring. Praktisk kurs.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører6 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører6 deltakere
GrunnkursPraktisk-teoretisk eksamen1 time
RepetisjonskursPraktisk-teoretisk eksamen1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk-teoretisk eksamen1 time
RepetisjonskursPraktisk-teoretisk eksamen1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av drivmaskinen
 • bruken av og funksjonen til drivmaskinen
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen

Kandidaten skal kunne:

 • foreta bytte av komponenter
 • justere drivmaskinen
 • vedlikeholde drivmaskinen
 • anvende systemdokumentasjon
lp_sa/siemens_its710.txt · Sist endret: 2020/02/28 16:27 av Ronald Hortman