soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:morten_rikoll_901438_2018-11-20_2019-12-11_oslo