501 2013 Endringsartikkel 688

Endringsinformasjon

EndringsID 688
Forslagsdato 2013-10-30 14:47:28
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 501
Kapittel Må vurderes
Avsnitt
Forslagstekst Teknologi har utarbeidet en overordnet teknologisk strategi. Den gir føringer for både hvordan regelverket utformes og hvordan teknologiske valg skal håndteres. Førstnevnte er ivaretatt ved implementering i "Teknisk regelverk:Håndbok". For å bidra til ivaretakelse av siste ledd foreslås at følgende krav tas inn i TR 501:


Jernbaneverkets overordnede teknologiske strategi krever følgende: a) Levetidsperspektivet og kontinuerlig kvalitetsforbedring skal inngå i alle faser. b) Det skal velges internasjonalt anerkjent og etablert teknologi. c) Det skal velges blant forhåndsdefinerte teknologiske løsninger. d) Ved vedlikehold og fornyelse skal det velges teknologiske løsninger som fører til standardisering.


Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Dette er en føring fra Jernbaneverkets strategier og trenger følgelig ingen videre argumentasjon.

R - pålitelighet

A - tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

L - levetid

K - kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Nytt avsnitt 3 (mellom eksisterende avsnitt 2 og 3) Strategiske føringer

Jernbaneverkets overordnede teknologiske strategi stiller følgende krav: a) Levetidsperspektivet og kontinuerlig kvalitetsforbedring skal inngå i alle faser. b) Det skal velges internasjonalt anerkjent og etablert teknologi. c) Det skal velges blant forhåndsdefinerte teknologiske løsninger. d) Ved vedlikehold og fornyelse skal det velges teknologiske løsninger som fører til standardisering.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres