501 2016 Endringsartikkel 1366

Endringsinformasjon

EndringsID 1366
Forslagsdato 11.02.2016
Forslagsstiller Sheraz Akhtar
Klassifisering Nytt krav
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 14
Avsnitt 14.4.2
Forslagstekst I teksten under avsnitt står det: "overspenningsvern med eventuelle jordingselektroder skal inntegnes".

Det er ikke nødvendig å tegne inn overspenningsvern eller jordelektroder i en koblingsskjema for kontaktledningsanlegg, siden disse komponenter ikke har noe med koblingsbildet av kontakledning å gjøre. Disse hører bedre hjemme i et tverrfaglig jordingsplan.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Ingen

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:28 (CEST)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:02 (CEST)

Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 09:12 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --