501 2016 Endringsartikkel 1366

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1366
Forslagsdato 11.02.2016
Forslagsstiller Sheraz Akhtar
Klassifisering Nytt krav
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 14
Avsnitt 14.4.2
Forslagstekst I teksten under avsnitt står det: "overspenningsvern med eventuelle jordingselektroder skal inntegnes".

Det er ikke nødvendig å tegne inn overspenningsvern eller jordelektroder i en koblingsskjema for kontaktledningsanlegg, siden disse komponenter ikke har noe med koblingsbildet av kontakledning å gjøre. Disse hører bedre hjemme i et tverrfaglig jordingsplan.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:28 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:02 (CEST)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 09:12 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --