501 2017 Endringsartikkel 1580

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1580
Forslagsdato 02.11.2016
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Avsnitt 11 eller 13
Forslagstekst a) Alle objekter/komponenter som har egen ObjektID i Banedata som inngår i FDV-dokumentasjon (spesielt viktig er modeller og tegninger) skal kodes med ObjektID

b) Utførelse: Objektet/komponenten skal være søkbar og mulig å lage kobling til fra andre systemer via unik ObjektID

Årsaken til at jeg ønsker å innføre dette kravet er at objektID er nøkkelen som benyttes av mange systemer. Ved å innføre dette kravet til FDV-dokumentasjonen tilrettelegges det for nye digitale løsninger.

Vedlegget viser et eksempel på hva som kan inngå i en ny "Innsynsløsning".

Referansedokumenter
Oversikt over ulike arkiv/databasesystemer

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kan ha positiv betydning.

2.2 A - tilgjengelighet

Kan ha positiv betydning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan ha positiv betydning.

2.4 S - sikkerhet

Liten eller ingen betydning.

2.5 L - levetid

Liten eller ingen betydning.

2.6 Ø - økonomi

Kan ha positiv betydning.

2.7 K - kapasitet

Kan ha positiv betydning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

a) Alle data som kreves registrert i BaneData skal oppdateres fortløpende og senest én måned etter at vedlikehold er utført.

b) Arkivsystemene skal ha en objektID-tilknytning mot Banedata.

Krav b) legges inn i kap. 13.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 13:17 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 13:27 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:46 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok Brede Nermoen 27.06.2017

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 16:01 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --