501 2021 Endringsartikkel 2945

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2945
Forslagsdato 22.02.2021
Forslagsstiller Tor Nålby
Klassifisering Kravendring
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel Generelle bestemmelser
Avsnitt 13.8.1.12
Forslagstekst Endring av Signal symboler etter forslag fra ERTMS ved Nordal Terje Utgår
Referansedokumenter

Endringsforslag TRV.pdf
SA Symboler 22.02.2021.pdf

2 Systemdefinisjon

Symbolbibliotek for faget signal. Biblioteket er et nyttig verktøy for å utarbeide dokumentasjon med omforente symboler. Symbolbiblioteket bidrar til at dokumentasjonen blir oversiktlig og brukervennlig.

3 Vurdering av endringen

23.7.2021/RHo: Vi har diskutert og vurdert forslaget internt og med prosjektet, Konklusjonen er at forslaget er akseptabelt og kan implementeres.

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dagens symbolbibliotek: Symbolbibliotek for signal

Forslag til endring. Endringsforslag TRV 2945.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales implementert.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 13:41 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK! (nerbre) OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 14:07 (CEST) OK--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 10:50 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 16:16 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:54 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!