501 2021 Endringsartikkel 2971

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2971
Forslagsdato 26.03.2021
Forslagsstiller Tor Nålby
Klassifisering Nytt krav
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel Generelle bestemmelser
Avsnitt 13.8.1.12
Forslagstekst Dagens krav: TRV:00255

a) Tekst i tekniske tegninger: Standard font skal være ISOCP, og skal brukes til all teksting og koding.

Unntak: Det tillates å benytte fonten ISO3098 der hvor ISOCP, av praktiske hensyn ikke kan benyttes.

Foreslås endret til:

a) Tekst i tekniske tegninger: Standard font skal være ISOCP eller ISOCPEUR, og skal brukes til all teksting og koding.

Unntak: Det tillates å benytte fonten ISO3098 der hvor ISOCP eller ISOCPEUR av praktiske hensyn ikke kan benyttes.

Referansedokumenter

Endringsforslag TRV font ISOCPEUR.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

ISOCPEUR er en TrueType(ttf) font som er det mest vanlige fontformatet i Microsoft Windows og Mac OS. ISOCP og ISO3098 er shx fonter. De er utarbeidet av Autodesk AutoCAD.

3 Vurdering av endringen

AutoCAD støtter begge fontformatene. Endringen gir mulighet for å generere filer fra AutoCAD til andre programmer og omvendt uten at det blir behov for å gjøre tilpasninger for at teksten skal fungere optimalt.

Utseendemessig er fontene ganske like. Syvtallet avviker litt. ISOCPEUR har en strek på syvtallet.

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Vedlegg til endringsforslaget: Endringsforslag TRV font ISOCPEUR

CAD standard (om fonter)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at fonten godkjennes.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 13:42 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 10:49 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 10:52 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:37 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 16:18 (CEST)

5.4 Teknologi

Bør sjekke om formuleringen "der hvor ISOCP eller ISOCPEUR av praktiske hensyn ikke kan benyttes" bør rettes til f.eks. "der verken ISOCP eller ISOCPEUR av praktiske hensyn kan benyttes". Forslaget slik det står kan tolkes som å tillate ISO3098 hvis en av de to andre ikke kan benyttes, men det er uklart om det er hensikten.

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:51 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!