510 2011 Endringsartikkel 122

1 Endringsinformasjon

EndringsID 122
Forslagsdato 2011-11-14
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 2.5.4
Forslagstekst Gammelt forslag.

Bør det ikke være sentral varsling?

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke verre enn tidligere.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke verre enn tidligere.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

---

2.4 S - sikkerhet

Ikke verre enn tidligere.

2.5 L - levetid

---

2.6 K - kapasitet

---

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Oppdater teknisk regelverk med følgende tillegg:

For elektrotekniske rom av kategori 3 bør varsling vurderes ut fra de stedlige forholdene.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres