510 2011 Endringsartikkel 122

Endringsinformasjon

EndringsID 122
Forslagsdato 2011-11-14
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 2.5.4
Forslagstekst Gammelt forslag.

Bør det ikke være sentral varsling?

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke verre enn tidligere.

A - tilgjengelighet

Ikke verre enn tidligere.

M - vedlikeholdbarhet

---

S - sikkerhet

Ikke verre enn tidligere.

L - levetid

---

K - kapasitet

---

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Oppdater teknisk regelverk med følgende tillegg:

For elektrotekniske rom av kategori 3 bør varsling vurderes ut fra de stedlige forholdene.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet 25.11.11

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres