510 2011 Endringsartikkel 129

1 Endringsinformasjon

EndringsID 129
Forslagsdato 2011-11-16
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.15 (nytt)
Forslagstekst Eksisterende avsnitt 2.15 blir avsnitt 2.16

Nytt avsnitt 2.15:

Installasjon og uthaling av kabel i utemiljø

Egnet klima ved utlegging av kabler er temperaturer i området fra 0 °C til 20 °C og uten alt for sterk sol. Er det spesielt kaldt eller varmt, bør kabeltromler lagres med solavskjerming innomhus med noen grad av klimakontroll i ett til to døgn (15 °C til 25 °C). Kabel med polyetylenkappe (varianter som kjennetegnes med METF, METI, FEBI, MEBI, EEBI etc. og fiberoptisk kabel) kan så installeres så sant temperaturen i kabelen er høyere enn -5 °C til -10 °C - og selv om lufttemperaturen er godt under -10 °C.

Andre kabler med PVC er noe mer sprø, og bør ikke forlegges når temperaturen er under 0 °C.

Kabler som trekkes ut i eller ved traseen, skal ligge an mot ruller eller egnede glideflater slik at kappen ikke får skader. Kabler som kjøres ut, skal tilsvarende beskyttes mot skade fra underlaget og andre hindringer.

Kabeltrommel skal "styres" under installasjonen for å unngå ukontrollert avspoling og for å unngå kink og knekk på kabelen.

Vedlegg b gir mer informasjon og veiledning om skjøting og terminering av kabel.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 K - kapasitet

Ivaretatt.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2011-11-18: Datablad fra NEXANS sier minimum -10 °C i kablene for uthaling. Dette er trivielt oppfylt i tekstforslaget til egnede arbeidsrutiner.

Det er intet i forslaget som svekker pålitelighet, vedlikeholdbarhet, sikkerhet, levetid og kapasitet i forhold til tidligere (mangel) på krav til utførelse i Teknisk regelverk. Punktlisting er ikke egnet i denne sammenhengen uten at teksten må utdypes mer med ytterligere innledning - det kan maksimalt bli to punkter siden de to siste setningene må ses i sammenheng! Merk: kabler med PVC må behandles spesielt.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja. Se supplerende opplysninger.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres