510 2011 Endringsartikkel 159

1 Endringsinformasjon

EndringsID 159
Forslagsdato 2011-12-06
Forslagsstiller Øyvind Bjørtomt Huse
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.2
Forslagstekst Oversender input som bakgrunn for ønske om tekstendring.

Teknisk regelverk oppgir minste diameter på trekkekummer å være Ø1200mm.

JBV utbygging har typetegninger på trekkekummer 700*700 mm med firkantet hengslet lokk i støpejern. Disse blir benyttet i stort omfang på plattformer. Trekkekummen er ikke ment for nedstigning og er kun å anse som inspeksjonskummer etter førstegangs trekking av kabler gjennom disse. Ingen retningsendring på kabel gjennom kummen.

Synes det er rart at vi må søke om disp fra teknisk regelverk ved bruk av kummer som vist på typetegninger.

Foreslår at teknisk regelverk tillater bruk av denne type trekkekum under nevnte forutsetninger. De forutsetninger som jeg nevner må kvalitetssikres.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

Ivaretas gjennom prosjektering.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Om du leser teknisk regelverk pinlig nøyaktig, er teksten: "Minste innvendig diameter i kabelkummen bør være 1,2 m, ... ".

Slik sett er jeg for å beholde denne teksten og resten av teksten i 2.5.2.

Imidlertid trekker du frem et annet behov for noe enklere kummer for enklere kabler (ekskluderer høyspennings- og returkabler som endrer retning) som gjerne brukes på plattform. Det vil være fornuftig med enklere trekkekummer (merk betegnelsen) for slike anlegg. Her er dimensjonene av mindre betydning siden de aktuelle kablene kan håndteres ved inn- og uttrekking.

Dette kan tas inn i et nytt punkt 2.5.3.

(Dagens 2.5.3 blir 2.5.4.) Ny tekst:

3.1 Trekkekummer

Trekkekummer er grunne og ofte rektangulære. Trekkekummer er anvendelige på plattform, og skal fortrinsvis brukes til andre kabler enn høyspenningskabler og returkabler. Om en høyspenningskabel føres gjennom en trekkekum, forutsettes det at den føres gjennom trekkekummen til motstående vegg - det vil si uten nevneverdig endring av retning.

Rør og trekkekummer skal installeres slik at vann ikke samles, men blir drenert bort. Se Rørgater og kabelkummer om krav til forlegning av rør. Det bør være minst 25 cm fra bunnen av trekkekummen opp til nedkant av nederste rør. Det kan være aktuelt med noe grunnere forlegning av rør enn 0,5 m, men dette kan kompenseres ved bruk av rør med mindre diameter og/eller større ringstivhet (SN > 30) og eventuelt innstøping.

Trekkekummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle maskinell snørydding og lettere anleggsmaskiner.

Trekkes det inn (tele-)kabler med stort krav til sikkerhet mot avbrudd, skal trekkekummen ha låsbart underlokk.

3.2 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes