510 2011 Endringsartikkel 16

1 Endringsinformasjon

EndringsID 16
Forslagsdato 2011-09-30
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 2.5.2
Forslagstekst Aktuell tekst:

Alle elektrotekniske rom skal være utført med bygningsmaterialer i henhold til brannklasse 3 i plan- og bygningsloven og forskrifter dertil.

Forslag: Alle elektrotekniske rom i nye bygninger - om mulig også i eldre rom med etablert utstyr - skal være utført med bygningsmaterialer i henhold til brannklasse 3 i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter.

2011-11-18: Alle elektrotekniske rom i nye bygninger - om mulig også i rom med etablert utstyr i eksisterende bygninger - skal være utført med bygningsmaterialer i henhold til brannklasse 3 i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke påvirket.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke påvirket

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt ved nye bygninger.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt ved nye bygninger.

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Pragmatisk avveining i etablerte omgivelser - ingen svekking for nye bygninger.

Ta inn endring

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja. Se justeringer.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres