510 2011 Endringsartikkel 17

1 Endringsinformasjon

EndringsID 17
Forslagsdato 2011-09-30
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 2.5.3
Forslagstekst Aktuell tekst:

Rom av kategori 2 og 3 skal ha manuelle slukningsanlegg (håndapparater).

Forslag: Rom av kategori 2 og 3 skal ha manuelle slukningsanlegg (håndapparater) i umiddelbar nærhet.

Om håndapparater plasseres ved dør inn til slike rom, kan ettersyn foretas uten å måtte gi fysisk adgang til det aktuelle tekniske rommet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kan bli noe svekket om håndapparat er plassert på sted med betydelig risiko for hærverk.

2.2 A - tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Enklere vedlikehold dersom håndapparater plasseres utenfor tekniske rom. Det er da ikke nødvendig med spesiell adgang (følgesmann) til det tekniske rommet.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 K - kapasitet

ikke relevant

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

--

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. Ny tekst:

Rom av kategori 2 og 3 skal ha manuelle slukningsanlegg (håndapparater) i umiddelbar nærhet.

Om håndapparater plasseres ved dør inn til slike rom, kan ettersyn foretas uten å måtte gi fysisk adgang til det aktuelle tekniske rommet. Risiko for hærverk bør vurderes om håndapparat plasseres utenfor det tekniske rommet.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjent

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres