510 2011 Endringsartikkel 202

1 Endringsinformasjon

EndringsID 202
Forslagsdato 2011-12-22
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.6
Forslagstekst Trekkerør og annet montasjemateriell bør være halogenfritt i tunneler - ikke bare kablene.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forbedring.

2.2 A - tilgjengelighet

Uten betydning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uten betydning.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretar personsikkerhet ved å stille krav til giftige branngasser.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 K - kapasitet

Uten betydning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt underkapittel under 2.6:

3.1 Kabelrenner, varerør og trekkerør i tunneler

Kabelrenner, trekkerør og varerør som forlegges åpent i tunnelprofilet, eller på annen måte er eksponert ved brann, skal være i halogenfrie materialer.

Materiell generelt - om det er noe volum av det - bør være i halogenfrie materialer.

I tunnel kan varerør av PVC støpes inn i betong (omsluttes helt). (Ingen fare for giftige branngasser under en eventuell evakuering.)

3.2 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.