510 2011 Endringsartikkel 202

Endringsinformasjon

EndringsID 202
Forslagsdato 2011-12-22
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.6
Forslagstekst Trekkerør og annet montasjemateriell bør være halogenfritt i tunneler - ikke bare kablene.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Forbedring.

A - tilgjengelighet

Uten betydning.

M - vedlikeholdbarhet

Uten betydning.

S - sikkerhet

Ivaretar personsikkerhet ved å stille krav til giftige branngasser.

L - levetid

Ivaretatt.

K - kapasitet

Uten betydning.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Nytt underkapittel under 2.6:

Kabelrenner, varerør og trekkerør i tunneler

Kabelrenner, trekkerør og varerør som forlegges åpent i tunnelprofilet, eller på annen måte er eksponert ved brann, skal være i halogenfrie materialer.

Materiell generelt - om det er noe volum av det - bør være i halogenfrie materialer.

I tunnel kan varerør av PVC støpes inn i betong (omsluttes helt). (Ingen fare for giftige branngasser under en eventuell evakuering.)

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.