510 2011 Endringsartikkel 44

1 Endringsinformasjon

EndringsID 44
Forslagsdato 2011-11-01
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.12 (ny)
Forslagstekst 2.12 Benker, billettautomater, validatorer, kioskautomater, monitorer, høyttalere og annen elektronikk på plattform

For stasjonsområder skal det foreligge en jordingsplan som viser hvilke objekter som er jordet til returkretsen. Spesielt for elektrifiserte banestrekninger skal billettautomater, validatorer, kioskautomater, monitorer, høyttalere og annen elektronikk som installeres i de samme arealene der det er andre objekter jordet til returkretsen, på plattform eller i slyngfeltet, utjevnes til returkretsen. Se krav om utførelse for utsatte objekter i etterfølgende avsnitt 3.

Systemer som er satt sammen av flere metalliske enheter i felles innkapsling eller integrert på felles festestruktur (eksempler på dette er billettautomater, validatorer, kioskautomater og monitorer) skal godkjennes spesielt av Jernbaneverket med hensyn til elektrisk utjevning mellom de interne enhetene og ytre innkapsling/festestruktur.

Når benker og andre stasjonære gjenstander med utstrakte metallisk overflate plasseres på plattform på elektrifiserte banestrekninger, skal også disse jordes til returkretsen. Se krav om utførelse for utsatte objekter i etterfølgende avsnitt 3.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Anbefales

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt gjennom forslaget.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt gjennom forslaget.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt gjennom forslaget.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt gjennom forslaget.

2.5 L - levetid

--

2.6 K - kapasitet

--

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

--

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Inkluderes som anvist.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjent

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres