510 2011 Endringsartikkel 61

1 Endringsinformasjon

EndringsID 61
Forslagsdato 2011-11-08
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.3.1
Forslagstekst

Teksten i 2.3.1 er udefinert eller i beste fall uklar:

"Når det bygges strømskinne som kontaktledning er kontaktledningsområdet på 0 m."

siden det ikke noe sted i teknisk regelverk er definert hva "kontaktledningsområdet" er.Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke dårligere enn tidligere tekst.

2.2 A - tilgjengelighet

--

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke dårligere enn tidligere tekst.

2.4 S - sikkerhet

Kontaktledning som er innspent i strømskinne, sitter så pass stabilt i strømskinnen at ytre påvirkninger ikke vil rive den løs. Strømskinnen kan i verste fall løsne slik at strømskinne og kontaktledning (fortsatt innspent) faller ned, men det er ingen sidekrefter som trekker disse ut fra sporet. For alle praktiske tilfeller er det ingen ledende objekter i dette området.

Det kan fortsatt være objekter utenfor sporet som da kan jordes med normale ledertverrsnitt etter NEK 400 - og ikke etter tabell 1 i 510.

2.5 L - levetid

uten betydning

2.6 K - kapasitet

uten betydning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

(respons fra DSB er ikke registrert)

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens tekst:

  === Slyngfelt for strømskinne som kontaktledning ===

Når det bygges strømskinne som kontaktledning er kontaktledningsområdet på 0 m.

Denne utførelsen er sendt inn til DSB for godkjenning. Anlegg prosjekteres på denne måten frem til DSB har kommet med avklaring på hvordan slyngfeltet skal defineres når en bygger strømskinne som kontaktledning.

Ny tekst:

  === Slyngfelt for kontaktledning montert i strømskinne ===

Når kontaktledningen er forankret i strømskinne, er denne så stabil at faren for spenningssetting av ledende objekter fra kontaktledningsanlegget kan neglisjeres. Jording av ledende objekter utføres etter forskrift/norm for aktuelle anleggsdeler ([NEK 400-5-54] eller tisvarende, men minimum med 16 mm2 i utemiljø.

Denne utførelsen er sendt inn til DSB for godkjenning. Anlegg prosjekteres på denne måten frem til DSB har kommet med avklaring på hvordan slyngfeltet skal defineres når det bygges strømskinne med kontaktledning.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja. Endringsartikkel 61 avsluttes uten videre behandling. Problemstillingen er overført til endringsforslag 0244 (2012) som en presisering.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Artikkelen trenger ikke behandling i godkjenningsrådet da den overføres til annen artikkel.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Avsluttet uten aksjon.