510 2012 Endringsartikkel 459

1 Endringsinformasjon

EndringsID 459
Forslagsdato 2012-11-23 15:00:26
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 7
Avsnitt 3.2.5
Forslagstekst Jording og vern av autotransformator revideres på bakgrunn av analyser.

Eksisterende tekst:

a) Det skal monteres overspenningsvern ved kabelavgreining fra luftlinje (PL/NL) til autotransformator.

  1. Dersom kabelen er lengre enn 60 m, skal det monteres overspenningsvern i begge ender av kabelen.

b) Overspenningsvernene for PL-jord og NL-jord kan ha felles jordelektrode.

Forslag (henvisningene er til figur 1 og figur 2 i kapittel 7):

Det brukes kabel mellom autotransformator og tilkopling til luftkurs med NL og PL.

a) I mast med overgangen mellom luftkurs og kabel skal det være overspenningsbeskyttelse, se ??? og ???:

  1. NL skal tilkoples eget overspenningsvern.
  2. PL skal tilkoples eget overspenningsvern.
  3. Jordpunkt på begge overspenningsvernene skal - med så kort og rett føring som mulig - tilkoples en lokal (felles) impulselektrode.
  4. På kablene til NL og PL skal kabelskjermene utjevnes til jordpunkt på overspenningsvernene.
  5. Det etableres utjevning fra tilkoplingen på impulselektroden til et punkt i masta.
Med denne konfigurasjonen vil det meste av energien i en rask transient (lynpuls) ledes direkte til jord i stedet for å bli ledet til returkretsen.

b) I AT-kiosken skal det være utjevning mellom: lokal jord (ringjord, eventuelt ekstra jordelektrode), beskyttelsesjord og driftsjord (returkretsen, midtuttaket på autotransformatoren).

  1. Kabelskjerm til NL og kabelskjerm til PL utisoleres.
  2. Når kablene for NL og PL er over 70 m, skal autotransformatoren beskyttes med overspenningsvern mellom henholdsvis NL-tilkoplingen og midtuttaket på autotransformatoren og PL-tilkoplingen og midtuttaket på autotransformatoren.
  3. Når det er overspenningsvern i AT-kiosken, skal det være en impulselektrode i tillegg til ringjord.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt, kun betydning for elektrisk funksjonalitet.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt, kun betydning for elektrisk funksjonalitet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt, kun betydning for elektrisk funksjonalitet.

2.4 S - sikkerhet

Personsikkerhet er ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt, kun betydning for elektrisk funksjonalitet.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Maximum earth wire current and thermal stresses in the AT-PL-NL system with sectioned contact line (Part 1), G. Varju, Budapest, 2012.

Determination of the potential rise of the earth wire and the rail as well as the touch voltage between them (Part 2), G. Varju, Budapest, 2012.

Teknisk Rapport: Konsept for jording for overspänningsvern och beskyttelsejord i kiosker for autotransformatorer, T. Schütte, Atkins, Vesterås, 2012.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres