510 2012 Endringsartikkel 463

1 Endringsinformasjon

EndringsID 463
Forslagsdato 2012-11-30 17:38:52
Forslagsstiller Klepslan
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 3.1
Forslagstekst Teksten er uklar hvorvidt de ulike kravene gjelder for anlegg med lavspaenning eller høyspenning.

Punkt a) gjelder høyspenning punkt b) gjelder lavspenning

Bruk av kabel med halvledende kappe bør unngås i betongkanal på grunn av fare for gjennombrenning i kappe.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uten betydning for togfremføring. Presisering av kravene til elektrisk utførelse.

2.2 A - tilgjengelighet

Uten betydning for togfremføring. Presisering av kravene til elektrisk utførelse.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uten betydning for togfremføring. Presisering av kravene til elektrisk utførelse.

2.4 S - sikkerhet

Uten betydning for togfremføring. Presisering av kravene til elektrisk utførelse.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst

3.1 Hovedregel for jording av kabler

a) Skjerm eller PE-leder i kabler som går til installasjoner og anleggsdeler innenfor kontaktledningens slyngfelt, skal som hovedregel jordes i kun én ende for å unngå påvirkning fra returstrøm (16⅔ Hz) og unngå å danne en parallell vei for skinnegangen..

 1. For høyspenningskabler skal det sørges for skilting og avskjerming, se §4-4 i [FEF].
 2. Dersom det brukes høyspenningskabler med halvledende kappe (TSLF) og den ene enden skal isoleres, skal den halvledende kappen fjernes ved kabelinntak og isoleres.

b) Kabler skal jordes i forsyningsende og isoleres i forbrukerende, se Figur 1 og ???.

 1. Unntak: Skjerm/PE-leder skal alltid være tilkoblet hovedjordsamleskinne ved innføring i eltekniske hus, se avsnitt om Jordingsnettverk i bygninger.
 2. Unntak: Kabler kan ha gjennomgående jord med terminering i begge ender, men da skal termineringen utover i installasjonen være isolert fra andre utsatte ledende deler i installasjonen, se avsnitt 3.3.

c) Isolasjon/avslutning av skjerm/PE-leder skal utføres på egen isolert klemme med minimum kapsling IP2X.

 1. Isolasjonsnivået skal minimum tilsvare isolasjonsnivået for kabelen.

d) Den utisolerte skjerm/PE-leder skal være tilgjengelig for inspeksjon (ved målinger m.v.).

e) Utisolert skjerm/PE-leder skal betraktes som en spenningsførende leder.

Figur 1: Jording og isolering av kabler til og mellom utsatte (ledene) anleggsdeler innenfor slyngfeltet.

Nytt forslag:

a) Skjerm eller PE-leder i kabler som går til installasjoner og anleggsdeler innenfor kontaktledningens slyngfelt, skal som hovedregel jordes i kun én ende for å unngå påvirkning fra returstrøm (16⅔ Hz) og unngå å danne en parallell vei for returkretsen (skinnene).

 1. For høyspenningskabler skal det sørges for påkrevd skilting og avskjerming, se §4-4 i [FEF].
 2. For høyspenningskabler kan manglende direktejording være utført som en utisolering eller med en gjennomslagssikring, se Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.
 3. Høyspenningskabler som forlegges i betongkanal, bør ha elektrisk isolerende ytterkappe.
 4. Når høyspenningskabler med halvledende kappe utisoleres, skal den halvledende kappen fjernes og avdekket skjerm skal isoleres.

b) Kabler i lavspenningsanlegg skal jordes i forsyningsende og isoleres i forbrukerende, se Figur 1 og ???.

 1. Skjerm/PE-leder skal alltid være tilkoblet hovedjordsamleskinne ved innføring i eltekniske hus, se avsnitt om Jordingsnettverk i bygninger.
 2. Kabler kan ha gjennomgående jord med terminering i begge ender, men da skal termineringen utover i installasjonen være isolert fra andre utsatte ledende deler i installasjonen, se Alternativ jording av kabler for installasjoner med utisolering av gjennomgående jord i kabler.
 3. Isolasjon/avslutning av skjerm/PE-leder skal utføres på egen isolert klemme med minimum kapsling IP2X. Isolasjonsnivået skal minimum tilsvare isolasjonsnivået for kabelen.
 4. Den utisolerte skjermen/PE-lederen skal være tilgjengelig for inspeksjon (ved målinger o.l.).
 5. Den utisolerte skjermen/PE-lederen skal betraktes som en spenningsførende leder.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres