510 2012 Endringsartikkel 466

1 Endringsinformasjon

EndringsID 466
Forslagsdato 2012-12-05 12:55:21
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.1
Forslagstekst Kabelfritt profil er ikke umiddelbart relevant for fast spor.

Forslag til tilleggstekst, til slutt i avsnittet:

Bestemmelsene for kabelfritt profil er bare relevant innenfor den faste strukturen med skinner og innstøping etc. der det etableres fastspor i forbindelse med tunnel, brutrau eller fri linje.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen forventes å eliminere en del dispensasjonssøknader. Uten en slik avgrensing vil dette være kostnadsdrivende i f.eks. tunneler.

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK (godkjenningsråd)

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Klepsland: (Ser at Bane og Trafikk har akseptert prinsippet) Samme intensjon, men bedre tekst er:

a) Bestemmelsene for kabelfritt profil er ikke relevant for ballastfritt spor.

Behandlet i Teknologi: OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres