510 2013 Endringsartikkel 510

Endringsinformasjon

EndringsID 510
Forslagsdato 2013-01-02 15:40:02
Forslagsstiller klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 4
Avsnitt 2.2 Personsikkerhet
Forslagstekst

Legg til nytt krav:

d) Høyspenningsanlegg skal merkes med høyspenningsskilt ("HØYSPENNING LIVSFARE").

  1. Anlegg for togvarme der sekundærsiden av transformatoren har linjespenning på 1730 V (1000 V mellom fase og nullpunkt), skal ha slik merking for de deler av anlegget der det er mulig å berøre to faser samtidig (innenfor 2,5 m) - for eksempel ved inn-/utkopling av sikringer.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant.

A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

S - sikkerhet

Ivaretatt.

L - levetid

Ikke relevant.

K - kapasitet

Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

HMS-sak fra Trondheim illustrerer dette godt da anlegget var feil/mangelfullt merket slik at faresituasjonen ikke var klart identifiserbar.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

ok

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres