510 2013 Endringsartikkel 515

1 Endringsinformasjon

EndringsID 515
Forslagsdato 2013-01-04 13:16:43
Forslagsstiller klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.1.7 (nytt)
Forslagstekst Ny, mulig utførelse

1.1 Mulig utførelse av langsgående sammenhengende jordleder

a) Der det bygges ny trasé, kan sammenhengende langsgående jordleder etableres på formasjonsplanet.

  1. Det etableres egen sammenhengende langsgående jordleder for hvert spor.
  2. 95 mm² blank kobberleder legges på geoduk under sporet.
  3. Ved hver KL-mast eller mast for åk etableres en avgrening med isolert kobberleder og termittsveis. Avgreningen beskyttes med et varerør som føres opp utenfor kabelfritt profil nær ved mast.

b) Ved oppgradering av anlegg kan sammenhengende langsgående jordleder henges opp i mastene.

c) I tunnel kan sammenhengende langsgående jordleder klamres eller henges på tunnelvegg.

d) Ved plattform kan sammenhengende langsgående jordleder monteres under plattformkant eller i varerør.

e) Andre montasjeteknikker er mulige.

Det bør velges en montasjeteknikk som begrenser skadeverk (tyverier).
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Termittsveis gir nødvendig pålitelighet for nedgravd jordleder.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretas ved prosjektering, kravene er ikke uttømmende og begrensende.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretas ved prosjektering, kravene er ikke uttømmende og begrensende.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretas ved prosjektering, kravene er ikke uttømmende og begrensende.

2.5 L - levetid

Ivaretas ved prosjektering, kravene er ikke uttømmende og begrensende.

2.6 K - kapasitet

Ivaretas ved prosjektering, kravene er ikke uttømmende og begrensende.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget legger ingen restriksjoner på hvilke montasjeteknikker som kan brukes. Imidlertid har det vært en rekke skadeverk der kobberledere er fjernet. Dette gir umiddelbart en rekke faresituasjoner for driftspersonell. Gjennom endringen vises en mulig forlegningsmetode som er noe nær sikker mot slikt skadeverk, og mye av insitamentet med dette endringsforslaget er å vise at forlegning i bakken er en akseptabel løsning på skadeverksproblematikken på genuint nye sporstrekninger.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

  • Det foreligger ingen innstilling fra fagansvarlig

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres under forutsetning av at det utarbeides en positiv innstilling fra fagansvarlig.

Positiv innstilling fra fagansvarlig er lagt inn.