510 2013 Endringsartikkel 516

Endringsinformasjon

EndringsID 516
Forslagsdato 2013-01-07 19:52:22
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 4
Avsnitt vedlegg d - til §4-9
Forslagstekst I dagens utgave står det anvist løsning for oljeoppsamling med steinfilter i betongfundamentet.

En bedre løsning er oljeoppsamling i betongfundamentet med en flammerist. Se vedlagt pdf.

Dagens tekst

Løsningen for AT (jf. praksis i Sverige) med oljeoppsamling med steinfilter nede i betongfundamentet, anses å være en løsning innenfor det normene beskriver.

Nytt tekstforslag

For AT anbefales oljeoppsamling i betongfundamentet med en overdekning av en flammerist.

En mulig alternativ løsning er et steinfilter nede i betongfundamentet (medfører større volum for stein og oppsamling av olje).

Referansedokumenter Oljeoppsamling.pdf

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ivaretatt.

A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

S - sikkerhet

Ivaretatt.

L - levetid

Ivaretatt.

K - kapasitet

Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres