510 2013 Endringsartikkel 516

1 Endringsinformasjon

EndringsID 516
Forslagsdato 2013-01-07 19:52:22
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 4
Avsnitt vedlegg d - til §4-9
Forslagstekst I dagens utgave står det anvist løsning for oljeoppsamling med steinfilter i betongfundamentet.

En bedre løsning er oljeoppsamling i betongfundamentet med en flammerist. Se vedlagt pdf.

Dagens tekst

Løsningen for AT (jf. praksis i Sverige) med oljeoppsamling med steinfilter nede i betongfundamentet, anses å være en løsning innenfor det normene beskriver.

Nytt tekstforslag

For AT anbefales oljeoppsamling i betongfundamentet med en overdekning av en flammerist.

En mulig alternativ løsning er et steinfilter nede i betongfundamentet (medfører større volum for stein og oppsamling av olje).

Referansedokumenter Oljeoppsamling.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres