510 2013 Endringsartikkel 525

Endringsinformasjon

EndringsID 525
Forslagsdato 2013-01-16 10:56:45
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.4
Forslagstekst

Det skal vurderes bruk av pumpe for kabelkummer som er plassert helt eller delvis under normal grunnvannstand.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Uvesentlig.

A - tilgjengelighet

Kan bedre tilgjengeligheten i kum (vann og/eller is).

M - vedlikeholdbarhet

Adkomsten forbedres, mer å vedlikeholde (pumpesystem).

S - sikkerhet

Uten direkte betydning for togfremføring.

L - levetid

....

K - kapasitet

....

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt plassert som punkt 2 under punkt a).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres