510 2013 Endringsartikkel 525

1 Endringsinformasjon

EndringsID 525
Forslagsdato 2013-01-16 10:56:45
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.4
Forslagstekst

Det skal vurderes bruk av pumpe for kabelkummer som er plassert helt eller delvis under normal grunnvannstand.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uvesentlig.

2.2 A - tilgjengelighet

Kan bedre tilgjengeligheten i kum (vann og/eller is).

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Adkomsten forbedres, mer å vedlikeholde (pumpesystem).

2.4 S - sikkerhet

Uten direkte betydning for togfremføring.

2.5 L - levetid

....

2.6 K - kapasitet

....

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt plassert som punkt 2 under punkt a).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres