510 2013 Endringsartikkel 587

1 Endringsinformasjon

EndringsID 587
Forslagsdato 2013-05-22 12:13:57
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 7.2.1
Forslagstekst Det er viktig med oppdatert dokumentasjon av tverrfaglig jordingsplan for daglig drift. Krav skjerpes til dokumentasjon.

Gammel tekst:

...

b) Jordingsplanen bør utarbeides ved planlegging av jordingsanlegg og skal til enhver tid oppdateres ved endringer i anlegget (endring av sporisolering, returkrets, jordingsanlegg eller antall objekter).

c) Jordingsplanen bør utarbeides med målestokk i lengderetning med delestrekk ved hver 100 meter spor og bør minimum inneholde:

  • Skinner (eventuelt med tykk og tynn strek, dersom det er definert en jord- eller returstreng).

...

Forslag til ny tekst:

...

b) Jordingsplanen skal utarbeides ved planlegging av jordingsanlegg og skal til enhver tid oppdateres ved endringer i anlegget (endring av sporisolering, returkrets, jordingsanlegg eller antall objekter).

c) Jordingsplanen bør utarbeides med målestokk i lengderetning med delestrekk ved hver 100 meter spor og skal minimum inneholde:

  • Isolerte skinneskjøter (sporisolering)
  • Skinner (eventuelt med tykk og tynn strek, dersom det er definert en jord- eller returstreng).

...

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke svekket.

2.2 A - tilgjengelighet

ikke svekket.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

styrket.

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

ivaretatt

2.6 K - kapasitet

ikke relevant

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

Ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres