510 2013 Endringsartikkel 588

1 Endringsinformasjon

EndringsID 588
Forslagsdato 2013-05-28 14:04:23
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 6.5 + Vedlegg 6.g
Forslagstekst Bruk av kurvemetoden for å dokumentere jordingsanlegg i tunnel kan være vanskelig. Alternativ metode bør kunne brukes, f.eks. med jordsystemmåler.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forenklet.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt.

Bruk av kurvemetoden for å dokumentere jordingsanlegg i tunnel kan være vanskelig. Alternativ metode er å bruke en jordsystemmåler.

I 510 kapittel 6, avsnitt 6.5 h) settes inn lenke til vedlegg 6.g og 6.h:

h) Kontrollmålinger og innmålinger utføres etter prosedyre i Vedlegg 6.g - Prosedyre for måling av overgangsmotstand mot jord og Vedlegg 6.h (.xlt) Rapport fra måling av overgangsmotstand mot jord.

Oppdatering av vedlegg 6.g: avsnitt 1 - Tilføy helt til slutt:

  • Der det er mulig (utenfor tunnel) brukes "kurvemetoden" i avsnitt 2.
  • I tunnel kan prosedyren i avsnitt 3 med jordsystemmåler benyttes.

Tilføy i tittel på avsnitt 2:

... ...., kurvemetoden

Endre 3. pinne i avsnitt 2.1 til: (i parentes)

  • Jordelektrode for (seksjonert) langsgående jordleder ...

Endre siste setning i avsnitt 2.1:

Metoden skal brukes ved kontroll av .... >>>>> Metoden brukes ved kontroll av ...

Endre andre avsnitt i 3.1 til:

Metoden anses ikke egnet for planlegging av jordingsanlegg eller kontroll ved idriftsettelse ([Elsikkerhet nr. 63 side 10]). Om mulig bør kurvemetoden i punkt 2 brukes for kontroll ved idriftsettelse av anlegg med gjennomgående jordleder.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres