510 2013 Endringsartikkel 592

Endringsinformasjon

EndringsID 592
Forslagsdato 2013-06-12 10:15:15
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.2
Forslagstekst Det bør stilles krav til beskyttelse av kabler i kanal i åpen forlegning langs spor og på stasjoner mot brann i omgivelsene. Det er viktig at f.eks. telekabler ikke blir satt ut av drift på grunn av høy temperatur.

Materialer og konstruksjon av kanaler bør tilfredsstille brannklasse 3 i byggteknisk forskrift.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Skade på kabler begrenses under brann. Kan ha stor betydning for togfremføring langt fra skadestedet.

A - tilgjengelighet

Ivaretas.

M - vedlikeholdbarhet

Ivaretas.

S - sikkerhet

Skade på kabler begrenses under brann.

L - levetid

Ivaretatt.

K - kapasitet

Ikke relevant, dimensjonering håndterer dette.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Dagens tekst:

a) På alle stasjonsområder skal kabler legges i kabelkanaler eller i rørgate. Kabler utenfor stasjonsområder bør forlegges i kanal eller i varerør med tilstrekkelig ringstivhet.

b) Kanalene skal forlegges som beskrevet i [520], kapittel 5.

c) Kanalene bør tåle belastninger fra brøyteutstyr og lignende som kan forventes benyttet i området.

  1. Alle kanaler skal ha solide lokk som er vanskelig å forskyve. Lokkene bør være så tunge, eller festet på en slik måte, at de ikke kan forskyves eller åpnes uten bruk av verktøy.
Lokk bør tåle minimum 5 tonn trykk fra hjullaster e.l..

Kabelkanaler kan ha tilknytning til kabelkummer eller trekkekummer. Kabelkummer eller trekkekummer kan gi tilgang til rørgater.

Forslag til revidert tekst:

a) På alle stasjonsområder skal kabler legges i kabelkanaler eller i rørgate. Kabler utenfor stasjonsområder bør forlegges i kanal eller i varerør med tilstrekkelig ringstivhet.

b) Kanalene i åpen forlegning skal forlegges som beskrevet i [520], kapittel 5.

c) Kanalene bør tåle belastninger fra brøyteutstyr og lignende som kan forventes benyttet i området.

Lokk bør tåle minimum 5 tonn trykk fra hjullaster e.l..
Åpen forlegning vil si at kanalene er synlig installert på bakken og ikke nedgravd.

d) Alle kanaler skal ha solide lokk som er vanskelig å forskyve. Lokkene bør være så tunge, eller festet på en slik måte, at de ikke kan forskyves eller åpnes uten bruk av verktøy.

e) Kanaler i åpen forlegning beregnet for fiberoptiske kabler i nasjonalt og regional nett skal tilfredsstille krav til brannklasse 3 for å gi tilstrekkelig beskyttelse av kablene under en brann i omgivende vegetasjon etc..
Forskrift om tekniske krav til byggverk

Kabelkanaler kan ha tilknytning til kabelkummer eller trekkekummer. Kabelkummer eller trekkekummer kan gi tilgang til rørgater.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

Såvidt jeg skjønner vil dette omfatte så godt som alle kabelkanaler. Hvilke konkrete konsekvenser har det å kreve Brannklasse 3? Såvidt jeg skjønner settes det da krav til brannmotstand for selve kabelkanalen. Jeg kjenner ikke forskriften i detalj, men etter å ha sett i "Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)" § 11-3, 11-4 etc., synes Brannklasse 3 å være forholdsvis strengt. Men hvilke konsekvens har dette for produksjon/ levering / bygging av kabelkanaler?

{Klepsland|kommentar: Det er lite ønskelig at en brann i vegetasjonen i Gudbrandsdalen stopper togtrafikken på Østlandet!}

Hvilke konsekvenser har denne kravendringer for legging av nye kabler? Hvilke brannscenarier skal legges til grunn?

OK etter kommentarer og presisering under Teknologi.

Bane

OK

Teknologi

--Christopher Schive (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 13:51 (CET) OK, men det må komme tydelig fram i lærebokstekst at dagens betongkanaler tilfredsstiller kravet om brannklasse 3.

Konklusjon

Endringen gjennomføres