510 2013 Endringsartikkel 638

1 Endringsinformasjon

EndringsID 638
Forslagsdato 2013-08-01 09:43:53
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Nytt punkt (Vurdering av risiko og erklæring om samsvar)
Forslagstekst a) Risikovurderingen skal utføres under prosjektering og skal dokumentere forhold rundt utstyrsvalg, funksjon og elsikkerhet. Den skal følge prosjektet fra prosjektering til bygging (FEF §2-2 og FEL §16)

b) Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger. Utførende enhet utsteder samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til (FEF §3-1 og FEL §12)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Nytt krav er med på å sikre pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet, sikkerhet og levetid.

2.1 R - pålitelighet

Se over.

2.2 A - tilgjengelighet

Se over.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se over.

2.4 S - sikkerhet

Se over.

2.5 L - levetid

Se over.

2.6 K - kapasitet

Lite relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til tekst:'

2.4 Vurdering av risiko og erklæring om samsvar

Forestående arbeider som omfatter nybygging eller vesentlige utbedringer/endringer, skal kvalitetssikres gjennom følgende aktiviteter:

a) Det skal foretas en vurdering av risiko under prosjektering, og det skal der dokumenteres forhold rundt utstyrsvalg, funksjon og elsikkerhet. Vurderingen av risiko skal følge prosjektet fra prosjektering til bygging (FEF §2-2 og FEL §16) og overlevering.

b) Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger. Utførende enhet utsteder samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til (FEF §3-1 og FEL §12).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

Dette er etter min mening en meget viktig presisering. Ref nylig avvik vi har fått fra tilsyn av DSB

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres