510 2013 Endringsartikkel 664

1 Endringsinformasjon

EndringsID 664
Forslagsdato 2013-10-03 12:59:36
Forslagsstiller Roar Molstad
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 5 kabellegging/kabelanlegg
Avsnitt 2.5.7 Kabel i grøft
Forslagstekst Det bør komme inn krav om å legge med passive markører i grøft hvor det legges metallfri fiberkabel enten ballmarkører eller ringmarkører.

Dette for å kunne peile kablene på et senere tidspunkt.

Det er mulig det må stå noe også i Tele prosjektering og bygging pkt 7 kabelanlegg.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vesentlig forbedret.

2.4 S - sikkerhet

Sårbarheten er sterkt forbedret.

2.5 L - levetid

Oppfylt - ikke vesentlig

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Jan Schilling (Bane nett): Varerør samt markørkabel pløyes ned i Solør.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Metoden med ballmarkør krever spesialutstyr, noe som er lite ønskelig, og det er ikke sikkert at traseen blir tilstrekkelig påvisbar i ettertid. Påvisbarheten er bare i punkter underveis. Dessuten er det en fare for at markørene blir fjernet under arbeid uten å bli erstattet. En enklere løsning er å legge en metallkabel like over varerør eller rørgater. Denne vil alltid kunne peiles med ordinære instrumenter og er ukritisk med hensyn til tilgang på relevant materiell (markørkabel).

Endringer gjøres heller i 2.5.1 enn i 2.5.7.

De siste kravpunktene i 2.5.1 oppdateres til (anbefales):

b) Telekabler med vitale fiberoptiske samband skal ikke føres gjennom kabelkum eller trekkekum sammen med høyspenningskabler og returkabler.

  1. Med tiltak mot brann kan lavspenningskabler trekkes inn i en kum med fiberoptisk kabel.
  2. Vitale fiberoptiske kabler skal ikke graves ned, men trekkes eller blåses inn i varerør eller i subkanalisering.

c) Høyspenningskabel (inkludert returkabel) og annen kabel bør ikke forlegges i samme multikanal (sekundærskade ved varmegang). Høyspenningskabel og annen kabel skal ikke forlegges i samme rør.

d) Alle føringsveier skal være sporbare og påvisbare.

  1. Overdekte (nedgravde) varerør eller rørgater skal forsynes med en markørkabel 5 - 10 cm over rør.
  2. Som markørkabel kan brukes en enkel kobberkabel (telekabel), isolert (korrosjonsbeskyttet) tråd eller wire av stål, aluminium eller et annet godt ledende metall.
  3. Et eventuelt brudd på markørkabelen kompenseres med å legge minst 1 m overlapp med fast sammenstripsing.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK, forutsetter at det ikke gjelder stikkabler. Føringsvei bør defineres.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres