510 2013 Endringsartikkel 744

1 Endringsinformasjon

EndringsID 744
Forslagsdato 2013-12-11 14:45:37
Forslagsstiller Odd Erik Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel kap. 8 Lavspent strømforsyning
Avsnitt 2.1 Fordelingssystem pkt. b, underpkt. 2.
Forslagstekst b) 2. Jordfeilbryter skal ikke benyttes for kurser der utkobling av anlegg vil medføre større driftsforstyrrelser i toggangen.

Tilleggskrav: Det skal monteres jordfeilvarsler eller isolasjonsovervåker på strømkursen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Eventuelt forbedret.

2.2 A - tilgjengelighet

Eventuelt forbedret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Feilsituasjoner blir mer synlige.

2.4 S - sikkerhet

Feilsituasjoner blir mer synlige, slik at feilretting kan iverksettes.

2.5 L - levetid

Av mindre betydning, eventuell forbedring.

2.6 K - kapasitet

Uten betydning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Dagens tekst:

b) Det skal tas spesielt hensyn til selektivitet mellom ulike vern slik at viktige deler av anlegget ikke berøres av feil i andre anleggsdeler.

  1. Når det må benyttes jordfeilbrytere eller -reléer, skal kun den aktuelle kursen med jordfeil kobles ut.
  2. Jordfeilbryter skal ikke benyttes for kurser der utkobling av anlegg vil medføre større driftsforstyrrelser i toggangen.

Forslag til ny tekst:

b) Det skal tas spesielt hensyn til selektivitet mellom ulike vern slik at viktige deler av anlegget ikke berøres av feil i andre anleggsdeler.

  1. Når det må benyttes jordfeilbrytere eller -reléer, skal kun den aktuelle kursen med jordfeil kobles ut.
  2. Kurser som medfører driftsfostyrrelser i togfremføringen ved utkopling, skal ikke ha jordfeilbrytere, men skal ha enten jordfeilovervåking eller jordfeilvarsler.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres