510 2013 Endringsartikkel 749

Endringsinformasjon

EndringsID 749
Forslagsdato 2013-12-12 13:07:10
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 8
Avsnitt 4.1 nytt punkt
Forslagstekst Teknisk regelverk bør gi føringer for å forenkle tilkopling av nødkraft til tekniske rom ved større feil og bruk av aggregat.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen betydning.

A - tilgjengelighet

Forbedring.

M - vedlikeholdbarhet

Forbedring

S - sikkerhet

Ingen betydning.

L - levetid

lite relevant

K - kapasitet

Lite relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst:

g) I forbindelse med tekniske rom av kategori 3, og eventuelt også tekniske rom av høyere kategori, bør det monteres en utvendig kontakt for tilkopling av energiforsyning fra mobilt bensin- eller dieselaggregat. Dette forenkler beredskapen ved større feil.

  1. Innvendig installeres en vender med valg av:
  • normal forsyning (primærkraft)
  • frakoplet
  • fra aggregat

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres