510 2013 Endringsartikkel 749

1 Endringsinformasjon

EndringsID 749
Forslagsdato 2013-12-12 13:07:10
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 8
Avsnitt 4.1 nytt punkt
Forslagstekst Teknisk regelverk bør gi føringer for å forenkle tilkopling av nødkraft til tekniske rom ved større feil og bruk av aggregat.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen betydning.

2.2 A - tilgjengelighet

Forbedring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedring

2.4 S - sikkerhet

Ingen betydning.

2.5 L - levetid

lite relevant

2.6 K - kapasitet

Lite relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst:

g) I forbindelse med tekniske rom av kategori 3, og eventuelt også tekniske rom av høyere kategori, bør det monteres en utvendig kontakt for tilkopling av energiforsyning fra mobilt bensin- eller dieselaggregat. Dette forenkler beredskapen ved større feil.

  1. Innvendig installeres en vender med valg av:
  • normal forsyning (primærkraft)
  • frakoplet
  • fra aggregat

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres