510 2013 Endringsartikkel 759

1 Endringsinformasjon

EndringsID 759
Forslagsdato 2013-12-18 16:00:10
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.7.1
Forslagstekst

Nytt underavsnitt til aksjon mot kobbertyveri

Beskrive alternativt materiell for utbedring av skader etter kobbertyveri/hærverk

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Kabel som er vanskelig å omsette (og følgelig er mindre utsatt for hærverk) er mer pålitelig enn manglend (stjålet) kabel.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Tekst til nytt underavsnitt:

2.7.1 Tiltak ved hærverk

Hærverk eller tyveri av jordledere er flere steder et problem, siden det ofte følger nytt hærverk etter utbedring. Manglende jordledere på en elektrifisert banestrekning er så alvorlig med hensyn til personsikkerhet at stopp i togfremføringen må vurderes.
Utbedring kan vurderes med alternativt materiell.

a) Strekninger utsatt for hærverk kan utbedres med annet materiell for jordledere. Aktuelle varianter er:

  • massiv, rund aluminiumsleder og isolasjonskledning med solid heft til leder, gjerne merket slik at forsøk på andrehåndsomsetting vekker mistanke.
  • aluminiumskordeller med omspunnede ståltråder og eventuelt en ytre isolasjon.
  • flertrådet/mangetrådet leder med kordeller av aluminium over en stålkjerne og eventuelt en ytre isolasjon.

Se tabell for krav til minste ledertverrsnitt på erstatningsledere.

Tabell:

Erstatningsledere for (seksjonert) langsgående jordleder.
Erstatningsledere i aluminium
mm2
Erstatningsledere i aluminium og stål
mm2
Oslo S ≥ 130 ≥ 145
Osloområdet ≥ 100 ≥ 110
Ofotbanen ≥ 80 ≥ 90
Landet for øvrig ≥ 50 ≥ 55


4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres