510 2014 Endringsartikkel 828

1 Endringsinformasjon

EndringsID 828
Forslagsdato 04.03.2014
Forslagsstiller Fredric Carlsson
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4
Avsnitt 2.2 (ny, 2.2 Personalsikkerhet blir 2.3)
Forslagstekst Jag kan inte hitta något generellt miljøkrav någonstans i kraven før prosjektering.

SF6 gas används idag i en del mellanspänningsställverk utan anledning. SF6 gasen är en stark växthusgas, 23000 gånger starkare än CO2 och nerbrytningstiden är över 3000 år. Vidare så är försämras förmågan hos SF6 gas när det är kallare än -25 grader, detta kan innebärar att gasen i en effektbrytare inte klarar av att släcka ljusbågen inne i flaskan. Vidare så bildas det också giftiga biprodukter när en ljusbåga har inträffa i ett SF6 ställverk. Dessa gaser är direkt farliga för människan och vid tex ett läkage från en SF6 flaska i ett ställverk så kan även 15 minuters exponering för en driftpersonal innebära liftsfara.

Det samma gäller om anläggningen står i en tex tunnel. Gasen är tyngre än syre och blir liggandes kvar i tunneln och innebär en fara för all driftpersonal.

Mitt förslag är att ett krav på SF6 fria ställverk skall införas i era prosjekteringskrav, både av miljöskäl men även av säkerhetsskäl för driftpersonal.

Jag hade gärna kommit och diskuterat med er om detta vid lämpligt tillfälle.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget er vurdert ut fra krav og anbefalinger i forskrifter, spesielt med hensyn til Jernbaneverkets ansvar mht. miljø.

Det forutsettes at prosjekter foretar vurdering av R A M S L Ø K.

2.1 R - pålitelighet

Ikke vurdert.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke vurdert.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke vurdert.

2.4 S - sikkerhet

Ikke vurdert.

2.5 L - levetid

Ikke vurdert.

2.6 Ø - økonomi

Ikke vurdert.

2.7 K - kapasitet

Ikke vurdert.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Produktkontrolloven, produktforskriften

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Tidligere avsnitt 2.2 Personsikkerhet blir 2.3.

Ny tekst

2.2 Kjemisk miljø

2.2.1 SF6-gass i høyspenningsanlegg

a) Bruk av SF6-gass skal begrenses av hensyn til miljørisiko.

  1. Risiko og kostnader skal vurderes og dokumenteres.
  2. Lekkasje av SF6-gass skal iht. EN 62271-1 begrenses til 0,5 % per år for lukkede systemer (f.eks. kapslede anlegg) og 0,1 % for forseglede flasker (f.eks. brytere).
  3. Fremtidige kostnader for avhending av anlegg med SF6-gass bør vurderes.
  4. For koblingsanlegg skal det godtgjøres en vesentlig gevinst før anlegget prosjekteres med SF6-gass.
  5. For brytere i KL-anlegg skal det normalt velges komponenter uten SF6-gass.
Produktkontrolloven (§§ 1, 3 og 3a) gir generelle føringer på at farlige kjemikalier og stoffer skal vurderes erstattet med produkter som er mindre skadelige, og produktforskriften (§6a) gir føringer for begrenset bruk av SF6-gass.

Eksisterende 2.2 videreføres som 2.3)

2.3 Personsikkerhet

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

Er til vurdering hos retningsgivende for ytre miljø (Gry Dahl - Sikkerhet og miljø) OK

4.4 Teknologi

Endringsartikkelen må utdype hvorfor dette kravet ikke er stilt i annet lovverk, dvs. argumenter for hvorfor det må tas inn i Teknisk regelverk.--Christopher Schive (diskusjon) 5. jan. 2015 kl. 12:09 (CET)

Det er ikke bare miljøsider som er styrende, men ikke minst kostnader. Koblingshuset på Oslo S hadde kommet ut med en helt annen prislapp (og størrelse på grunnflate) om SF6-anlegg ble valgt bort. De miljømessige sidene tilsier ingen bruk av SF6. Teknisk regelverk bør avspeile konflikten, og før det beste av to mulige komplekse løsninger velges, må det vurderes. Per Klepsland

OK. Vi har på Teknologi Elkraft gjort små endringer/forbedringer i teksten - også for at det skal være i samsvar med omforente formuleringer til samme tema utført i arbeidsgrupper for revisjon av banestrømforsyning. En konsekvens av dette blir at vi trekker kravet fra Banestrømforsyning og lar det heller stå i Felles Elektro. --Tore Telstad (diskusjon) 15. jan. 2015 kl. 13:39 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --