510 2014 Endringsartikkel 918

1 Endringsinformasjon

EndringsID 918
Forslagsdato 2014-08-01 13:46:09
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 4
Avsnitt 2.2 Personsikkerhet
Forslagstekst Legg til nytt krav c) (krav c) blir d) etc.)

c) Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.

  1. Anlegget (skap, tavle etc.) skal merkes. (NEK 400-8-810.574.05:2014)
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe relevans.

2.4 S - sikkerhet

Angår personsikkerhet - myndighetskrav.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Legg til nytt krav c) (krav c) blir d) etc.)

c) Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.

  1. Se NEK 400-8-810.574.05:2014 for merking av anlegget (skap, tavle etc.).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Ok, men er det uheldig med et nytt "bør"-krav ?

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres