510 2014 Endringsartikkel 962

1 Endringsinformasjon

EndringsID 962
Forslagsdato 06.10.2014
Forslagsstiller Thomas Johansson
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging_og_kabelkanaler
Avsnitt 2.5.1 Sårbarhet
Forslagstekst Før att førhindra framtida skador på kablar som er lagda i kabelkanaler av betong föreslår jag att tekn regelverk kompletteras med krav på att beskyttelse i form av gummiduk 5mm eller motsvarande skall monteras i kanaler där dessa vinklar eller ansluter in i kumm. Se bif exempel.

Det sker ofta när man är ute i anläggningar att man ser att kablar ligger obeskyttet mot betongkanter eller att detr monterats diverse provisoriska skydd med träpinnar og annat.

Observera min e-postadress, vi er två Thomas Johansson i Utbygging, jag tillhör ERTMS/SignAn Hilsen TJ

Referansedokumenter

Beskyttelse i kanaler .pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Mindre sårskader på kabler gir bedret pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Lite relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedret.

2.4 S - sikkerhet

Om påvirket, så er det til det bedre.

2.5 L - levetid

Bedret.

2.6 Ø - økonomi

Tja

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Teksten i avsnitt 2.5.1 utvides med nytt underpunkt e) som følger:

e) Føringsveier skal være fri for skadelige sårkanter.

  1. Sårkanter kan fjernes ved nedsliping, avretting eller på annen måte.
  2. Sårkanter kan dekkes til, polstres eller lignende.
  3. Sårkanter kan unngås ved bruk av egnet materiell for innfesting.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --