510 2014 Endringsartikkel 995

1 Endringsinformasjon

EndringsID 995
Forslagsdato 27.11.2014
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.8
Forslagstekst Kan det legges inn mulighet for forlegging av kabel på skinnefot på ikke-elektrifiserte strekninger?

Dette har blitt benyttet for veieikringsanlegget på Stensli for kabling til innkoblingsfeltene (med disp.), og det er ønske om at samme løsning skal kunne benyttes flere steder.

Referansedokumenter

Kabel i skinneliv.pdf

2 Vurdering av endringen

De enkelte prosjektene må vurdere risiko mht. pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet, sikkerhet og levetid.

2.1 R - pålitelighet

Se over.

2.2 A - tilgjengelighet

Se over.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se over.

2.4 S - sikkerhet

Se over.

2.5 L - levetid

Se over.

2.6 Ø - økonomi

Lavere investeringskostnader.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst i 510/5 2.5.8 (ny)

3.1 Kabel på skinnefot

a) På ikke-elektrifiserte baner der det ikke er etablert kabelkanal, kan en enkelt lokal kabel forlegges på skinnefot med mindre dette kommer i konflikt med vedlikeholdet på banestrekningen.

  1. Forlegning på skinnefot skal godkjennes av eier til infrastrukturen.
  2. Kabelen forlegges på skinnefot på utsiden av sporet.
  3. Den aktuelle kabelen skal dimensjoneres for et utvidet temperturområde fra -40 °C til +60 °C (sterk soloppvarming og eventuelt spenningstap).
  4. Kabelen skal forlegges slik at nødvendige lengdeutvidelser på grunn av temperatursvingninger ikke gir strekkpåkjenning på kabelen.
  5. Kabelen skal forlegges slik at kabelen har tilstrekkelig slakk for å gi tilgang til arbeid på skinnestreng.
Termisk utvidelse for
  • skinnestreng er 11,5∙10-6 /°C,
  • for kobber(kabel) er det 16,5∙10-6 /°C og
  • for fiberoptisk kabel vil være i samme området.
En mulig innfesting er med klips (f.eks. av fjærstål) rundt skinnefot. Med to forskjellige utførelser av klipsene, festes kabelen ca. 10 mm fra skinnelivet ved sville, og ca. (10+20) mm fra skinnelivet midt mellom svillene. Over en strekning på f.eks. 6 m til begge sider for et gitt punkt, kan kabelen da løses og trekkes ca. 40 cm vekk fra skinnestreng og tildekkes før arbeidet tar til.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --