510 2015 Endringsartikkel 1262

Endringsinformasjon

EndringsID 1262
Forslagsdato 25.11.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4
Avsnitt Vedlegg d
Forslagstekst Følgende endringer foreslås i forbindelse med revisjon av 510/6 Jording:

Sett inn etter NORMATIVT:

FEF er ikke oppdatert siden 2006. En del informasjon i veiledningen til FEF er fraveket i Teknisk regelverk i forståelse med DSB, men likevel innenfor normale krav/anbefalinger gitt i relevante normer (slik som EN 50122-1:2011).

Endre "Post- og teletilsynet" til "Nasjonal kommunikasjonsmyndighet".

Endre "slyngfelt" til "sone for kontaktledning".

§ 4-8

Ny kommentartekst til erstatning for eksisterende:

Når det er aktuelt å plassere transformatorer (AT, sugetransformator, nettstasjon) i tunnel, skal det foretas en vurdering av risiko ved bruk av henholdsvis tørrisolert og oljefylt transformator. Mineraloljer har dårlige brannegenskaper, men er ellers egnet ved de aktuelle driftssituasjonene i tunnel. Esteroljer har høyt flammepunkt med gode brannegenskaper, men er dårlig egnet ved lave omgivelsestemperaturer og liten last. Tørrisolerte transformatorer er større (jf. kostnader) og har høyere tap.

§4-11

Stryk første kulepunkt.

§ 8-5

stryk "med mellomrom på 50 m"

§ 8-6

Stryk "Tilgjengelige potensialsforskjeller ... "

Stryk de tre første setningene i punktet "Beskyttelsesjording og utjevningsforbindelser"

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Lite relevant - de fleste endringene er i samsvar med revidert 510/6.

A - tilgjengelighet

Lite relevant

M - vedlikeholdbarhet

Lite relevant

S - sikkerhet

Ivaretatt - dels i revidert 510/6.

L - levetid

Lite relevant

Ø - økonomi

lite relevant

K - kapasitet

Lite relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

jf. revisjon av 510/6 primo 2016.

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 09:23 (CET)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 7. jan. 2016 kl. 13:11 (CET)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 10. jan. 2016 kl. 14:28 (CET)

Teknologi

OK--Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 11:42 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --