510 2015 Endringsartikkel 1267

Endringsinformasjon

EndringsID 1267
Forslagsdato 07.12.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 8 Lavspent_strømforsyning
Avsnitt ---
Forslagstekst Tekst i 510, kapittel 6 (Jording) er revidert, og dette medfører oppdateringer.

Avsnitt 3.1, Mating fra lokal netteier av offentlig forsyningsanlegg:

  • stryk pkt a) og lærebokstoff (dekket av 510/6)
  • stryk i pkt b): ...", hvilket betyr installasjon av fordelingssystem med isolert nullpunkt (IT-system)" (unødvendig krav)
  • stryk pkt c) (dekket av 510/6)

Avsnitt 4.2, Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget

  • stryk 2) i pkt g) (dekket av 510/6)
  • ny tekst i 6) i pkt g) "”B”-siden (returforbindelsen) kobles til returkretsen." (Unngår overlapp med 510/6)

I tillegg følger løpende korrektur og oppgradering av teksten uten implikasjoner for krav eller anbefalinger ("skal" / "bør").

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

ivaretatt gjennom revisjonsarbeid av 510/6

A - tilgjengelighet

ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

S - sikkerhet

ikke relevant

L - levetid

ikke relevant

Ø - økonomi

ikke relevant

K - kapasitet

ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 09:23 (CET)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 7. jan. 2016 kl. 13:13 (CET)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 10. jan. 2016 kl. 14:30 (CET)

Teknologi

O--Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 11:42 (CET)K

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --