510 2016 Endringsartikkel 1315

Endringsinformasjon

EndringsID 1315
Forslagsdato 13.01.2016
Forslagsstiller Klepslan
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6
Avsnitt alle
Forslagstekst Forslag til ny tittel på kapittelet:
   Jording og utjevning

Hele kapittelet er revidert. Forslag til tekst finnes på:

https://trv.jbv.no/wiki/Sandkasse/pek/kap6navn/jording_og_utjevning


Forslaget over vil ikke bli vedlikeholdt, og kan bli fjernet uten varsel. Imidlertid er innholdet i denne i praksis det samme som for Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning Revisjon per 29. jan. 2016 kl. 12:06

Det har vært en bred runde med høring i jernbaneverket - i utgangspunktet til ca. 50 adressater i Jernbaneverket, og enkelte av disse forventes å ha distribuert høringsforslaget videre ned i organisasjonen.

Responsen på høringen er samlet opp i et pdf-dokument som følger vedlagt på lenken:

https://trv.jbv.no/w/images/c/c1/Vedlegg_1315.pdf

(Vedlegg f er også tilgjengelig: Vedlegg f – Risikoanalyse – Beskyttelse mot elektrisk sjokk i tunnel

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

A - tilgjengelighet

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

M - vedlikeholdbarhet

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

S - sikkerhet

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

L - levetid

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

Ø - økonomi

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

K - kapasitet

Innvendinger og kommentarer er håndtert i lenket pdf-dokument.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Revisjonen anbefales tatt til følge i samsvar med https://trv.jbv.no/wiki/Sandkasse/pek/kap6navn/jording_og_utjevning

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --