510 2016 Endringsartikkel 1320

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1320
Forslagsdato 15.01.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 8
Avsnitt hele
Forslagstekst Tekst i 510, kapittel 6 (Jording) er revidert, og dette medfører oppdateringer.

Det er mange termer (Forsyningsanlegg, Jernbaneverkets forsyningsanlegg, Jernbaneverkets forsynings- og koblingsanlegg, Jernbaneverkets forsynings- og koblingsanlegg med høyspenning, forsynings- og koblingsanlegg), men ett anlegg beskives.
Ny term: langsgående forsyningsanlegg, eventuelt supplert med: (og koblingsanlegg).

2.2 Systemutforming

  • Stryk punkt e) (Tilstrekkelig beskrevet i 510/6)

2.5 Jording og utjevning

2.5.1 Overført til 510/6

2.5.2 Nytt innhold: (overlapp med 510/6, forenkler. Slett tittel på avsnitt 2.5.2)

a) Beskyttelsesjord: Beskyttelsesjord for langsgående forsyningsanlegg skal oppnås ved utjevning til returkretsen.

b) Systemjording: Langsgående forsyningsanlegg skal være isolert fra jord.

  1. Utførelse: Alle transformatorviklinger tilkoblet høyspenningnettet skal ha isolert nøytralpunkt.

c) Kabelskjerm: Kabelskjermer skal utjevnes til returkretsen i henhold til [Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording/Kap6navn#Høyspenningskabler].

2.5.3 Utgår, dekket av 510/6

I tillegg følger løpende korrektur og oppgradering av teksten uten implikasjoner for krav eller anbefalinger ("skal" / "bør").

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

ikke relevant

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --