510 2016 Endringsartikkel 1326

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1326
Forslagsdato 18.01.2016
Forslagsstiller klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 8
Avsnitt 4.2
Forslagstekst

Ny figur som viser konfigurasjon med reservestrømstransformator til erstatning for vedlegg 8a (henvisning i punkt g). Følger av revisjon av 510/6.

  • g) endres til (alle underpunkter som før):

g) Kobling av reservestrømtransformatoren er vist i Figur 1. _Den videre koblingen til returkretsen avhenger av sporfelter og mulig langsgående jordleder.

  • h) endres til (hele punkt h)):

h) Dersom kabelen fra ”a” og ”b” til installasjoner er kortere enn 30 meter, kan det være for liten kapasitans i kretsen, og det kan være fare for høye spenninger mellom faselederne i kabelen og jord. I slike tilfeller skal ”b” ha en permanent forbindelse til returkretsen (uten overslagssikring).

  1. "b" kan utjevnes til returkretsen i det generelle tilfellet (uten overslagssikring).
Figur 1: Oppkobling av reservestrømstransformator
* For TN-anlegg fjernes overslagssikring og "b" utjevnes direkte til returkretsen.
** Utjevningen kan eventuelt tilkobles transformatorkassen på samme sted som jordingslederen til impulselektroden.
(Utjevningen fra transformatorkassen til returkretsen kan gjerne forlegges med skarp bøy, slik at lynimpulser møter en høy impedans i denne lederen.)

Stryk punkt 6, "Vedlegg", inkludert henvisning til vedlegg 8a (sist i kapittelet).

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

uendret

2.2 A - tilgjengelighet

uendret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

uendret

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

uendret

2.6 Ø - økonomi

uendret

2.7 K - kapasitet

uendret

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt. Endringene er en naturlig konsekvens av revisjon i 510/6, og gir en forenkling av Teknisk regelverk.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 11:58 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --