510 2016 Endringsartikkel 1337

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1337
Forslagsdato 22.01.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 kabellegging
Avsnitt ---
Forslagstekst 510/6 er revidert og medfører justeringer, enten på grunn av overlappende eller motstridende krav.
  • 2.2 b) Kravet er fordyrende og til dels ubegrunnet siden rimelig utbalansering oppnås uten tiltak.
  • 2.3 a) Kravet er overført til 510/6 (5 c)), strykes
  • 2.3 b) Tvilsomt utsagn om strøm og fare for overslag. Punktet strykes
  • 2.3 c) Ivaretatt i 510/6 Punktet strykes.
  • Avsnitt 2.3 reduseres til bare å ha en henvisning til 510/6.

I tillegg er det en del løpende oppdatering uten kravendringer (skal/bør)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke endret

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke endret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke endret eller eventuelt redusert oppfølgingspunkter

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

ikke endret

2.6 Ø - økonomi

Noen potensielle kostnadsbesparelser

2.7 K - kapasitet

Ikke endret

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringene anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --