510 2016 Endringsartikkel 1472

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1472
Forslagsdato 08.07.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4
Avsnitt 3
Forslagstekst Tekst og krav i relasjon til soneteorien har en urimelig kravsetting i forhold til det som kreves i praktiske jernbaneanlegg. Soneteorien har størst relevans for kretskortdesign og utstyrsutforming - noe som ivaretas av produsent. Det mest relevante for jernbaneinstallasjoner (sammenkobling av større komponenter/elementer) er bruk av transienplate i forbindelse med radioutstyr og antennemast.

Hele avsnitt 3 utgår. og følgende krav settes inn i nytt avsnitt etter dagens avsnitt 2.1.1.

2.1.2 Kabelføring relatert til soneteorien

Soneteorien er anvendelig ved optimal utforming av elektrisk kapslede komponenter og utstyr montert i kapslinger samt innredning i kabinetter med utstyr. Ofte blir dette ivaretatt av leverandør. Hovedprinsippet i soneteorien er at:

  • jordplan inne i kapslingen utjevnes til kapslingen på innsiden av kapslingen
  • ytre utjevning av kapslingen tilkobles på utsiden av kapslingen.
  • innstråling/utstråling av elektromagnetiske felt kan begrenses ved innplassering av en jordet metallisk skjerm
  • elektromagnetisk interferens mellom elektriske systemer kan begrenses ved å øke avstanden mellom systemene.

a) Transientplate for radiosystemer: Antennekabler og andre kabler som føres inn i elteknisk hus, bør føres gjennom en felles transienplate for å begrense skader forårsaket av lyn.

  1. Utførelse: Transientplaten skal jordes til jordelektrode/ringjord med en kortest mulig, nær rettlinjet føring.
  2. Utførelse: Skjerm på kabler kan med fordel ha elektrisk kontakt med transientplaten.

b) Inntak av kanal-/jord-kabler i eltekniske hus: Kablene kan med fordel føres inn i elteknisk hus i et felles kabelinntak.

  1. Utførelse: For installasjoner der det stilles krav til sårbarhet (tilgjengelighet) bør kabling med redundans føres inn i elteknisk hus på flere godt atskilte kabelinntak (i stor avstand, forskjellig vegg etc.).
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

ivaretatt

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:57 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:46 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:15 (CEST)Jme - ok

4.4 Teknologi

OK--Tore Telstad (diskusjon) 30. aug. 2016 kl. 15:33 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --